Gradvis genåbning af Tandlægerne i Vestervang efter nye midlertidige retningslinjer

 

Der har  indtil for nyligt,  p.g.a. Covid19-epidemien, været lukket for tandbehandling bortset fra alvorligt kritiske sygdomstilfælde.

 

Pr. 20/4-20 gives der nu mulighed for en mere normaliseret tandpleje, dog med visse ekstra forholdsregler m.h.p. at minimere smittespredning.

 

Vi er, som tandklinik, vant til at praktisere et meget højt hygiejnisk niveau m.h.p. at forhindre smittespredning af f.eks. HIV,  SARS m.m., men derudover foretager vi en række tiltag, specielt ang. Covid19-epidemien.

 

Al indledende kontakt mellem klinik og patient skal foregå telefonisk.

 

Vi vil ved den telefoniske kontakt grundigt spørge ind til, informere og instruere dig om, hvordan du skal forholde dig efter de nye retningslinjer, og du kan trygt overlade til os at sørge for at sikkerheden er på højeste niveau.

 

 

Tandlægerne i Vestervang

Vestervang 39, 8000 Århus C

Telefon 8613 3244

tdl-vestervang@mail.dk

Åbningstider hos tandlægerne i Vestervang

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

08:00 - 17.00

08:00 - 17.00

08:00 - 17.00

08:00 - 17.00

08:00 - 14.00

Åbningstider