Behandlinger


Vi arbejder meget med kroner i porcelæn og har ligeledes en omfattende erfaring med plastbehandling af både fortænder og kindtænder.

Vi lægger vægt på flot, kosmetisk tandpleje, hvor kvalitet og holdbarhed er i orden. Vi tilbyder alle former for tandlægearbejde: fyldninger i sølv, plast, guld og porcelæn, rodbehandlinger, forebyggende tandkøds- og parodontose-behandlinger, porcelæns- og guldkroner, hel- og delproteser,broer, bidskinner, tandudtrækninger og operative indgreb som f.eks. parodontoseoperationer og visdomtandsfjernelse.

Viser vores undersøgelser, at du har et helt særligt behandlingsbehov, har vi samarbejde med nogle af de dygtigste special-tandlæger i Aarhus.

Tryghed og sikkerhed for patienter såvel som for personale er i højsædet og vi arbejder altid efter de nyeste forskrifter og regler inden for hygiejne og arbejdsmiljø.

Aftagelige tandproteser kan være en god løsning som erstatning for flere tænder. Der kan laves delproteser og helproteser i metalskelet og acryl. Proteserne børstes 2 gange om dagen. Hvis der er dannet tandsten på protesen, kan den lægges i husholdningseddike. Efter 1-2 timer skylles protesen. Misfarvninger kan ofte fjernes ved at lægge protesen i et vaskemiddel med enzymer.

En bro kan erstatte en eller flere tænder. Broen forankres på de tænder, der støder op til det tandløse område. Hvis disse tænder er intakte, anbefaler vi gerne et implantat i stedet.

Caries er huller i tænderne. Der skal være 3 ting tilstede, for at der kan opstå et hul, nemlig en tand, bakteriebelægninger og sukker. Bakterierne optager sukker og udskiller herefter syre. Syren vil angribe tanden, og et hul vil efterhånden opstå. Et hul starter som et hvidligt område på tanden. Dette vil udvikle sig til et hul, og en mindre eller større del af tanden kan bryde sammen. På dette stadie skal tandlægen bore og fjerne det tand, der er angrebet, og en fyldning ilægges. Hvis derimod syreangrebet standses på et tidligt stadie, hvor tanden kun er hvidligt misfarvet, kan tandlægen undgå at bore. Her er grundig renhold afgørende. Tandlægen og tandplejeren undersøger for huller ved en undersøgelse.

Klinikken tilbyder implantatbehandling. Et implantat består af tre dele: En fikstur, et abutment og en krone. Fiksturen er en titaniumsskrue, der udgør erstatningen for roden. Abutmentet er et mellemled mellem fiksturen og kronen. Dette er en rigtig god løsning, der føles som en rigtig tand. Vi anvender Astra implantater som er det førende implantatsystem på markedet.

Kroner anbefales hvis der ikke er meget tand tilbage, og det vil være umuligt at få en fyldning til at holde godt. Vi laver kroner i flere forskellige materialer. Hvis der er meget lidt tand tilbage, kan det være nødvendigt at lave en opbygning (en stift) i tanden, før der laves krone.

Parodontose er en videre udvikling af tandkødsbetændelse. Det er dog langt fra altid at tandkødsbetændelse udvikler sig til parodontose. Sunde tandkødslommer er max 3 mm dybe. Hvis tandkødslommerne er over 3 mm, er der sket et tab af knoglen. Er parodontosen fremskreden bliver tænderne løse. Tandlægen og tandplejeren kontrollerer for parodontose ved hver undersøgelse, da parodontose sjældent giver symptomer.

Man ved ikke præcist hvorfor nogle rammes af parodontose og andre ikke, men man ved, at nogle er mere modtagelige for sygdommen end andre. Der findes generelle risikofaktorer: alder, rygning, diabetes, genetik og mundhygiejne.

Behandlingen af parodontose går grundlæggende ud på at fjerne tandsten og bakterier i tandkødslommerne. Vi kalder det tandrodsrensninger. Der instrueres herefter i, hvordan tænderne holdes rene. I særlige tilfælde kan det være nødvendigt at supplere med antibiotika.

Har man først fået parodontose og dermed mistet knogle, får man ikke knoglen gendannet, men ved parodontosebehandling kan man i de fleste tilfælde hindre sygdommen i at udvikle sig yderligere. Hovedansvaret for dette vil være patientens eget, da den daglige mundhygiejne er altafgørende for et godt resultat. Det er også vigtigt, at patienten ikke ryger.

Plast er det materiale, vi bruger mest på klinikken til at fylde tanden ud med efter caries (hul i tanden) eller hvis der er knækket et stykke af tanden. Plastmaterialet findes i forskellige farvenuancer, og vi prøver altid at finde den farve, der passer bedst til tanden.

De fleste rodbehandlinger skyldes, at et hul i tanden er blevet så stort, at bakterier er trængt ind i tandens nerve og har før givet betændelse. Andre årsager kan være, at tanden har været udsat for et slag, eller at der er en revne i tanden. Ved rodbehandlingen fjerner tandlægen nerven i tanden, derefter renses rodkanalen og fyldes op med et rodfyldningsmateriale. Man kontrollerer med røntgen, om rodfyldningen lukker rodkanalen tæt af.

Der kan være flere årsager til at en tand skal fjernes. Fx. et stort cariesangreb eller parodontose. En visdomstand kan være generende og give mange gentagne smerter. Her kan løsningen være fjernelse af tanden.

Tandblegning skal forudgåes af en undersøgelse, hvor det vurderes om tænderne kan bleges med et godt resultat. Hvis det er tilfældet, informerer vi om behandlingsforløbet og pris. Hvis behandlingen ønskes, fremstiller vi blegeskinnerne. Blegeskinnerne fyldes med blegegel og man sover med dem om natten

Sundt tandkød er fast og slutter tæt til omkring tanden. Det er lyserødt, nubret og bløder ikke ved tandbørstning. Hvis sundt tandkød ikke børstes grundigt dagligt, vil der begynde at vise sig kliniske tegn på betændelse med hævelse af tandkødet, rødme og stigende tendens til blødning. Så længe det kun er tandkødsbetændelse, er det muligt at opnå et fuldstændigt sundt tandkød igen efter 3 dage med grundig renhold med tandbørste eller el-tandbørste og brug af tandtråd eller mellemrumsbørster. Det er derfor utroligt vigtigt at være omhyggelig med sin mundhygiejne hele livet, både for at undgå huller og for at have et sundt tandkød.